BURDETTE DANCE TECH

VT 2018 startar vi Burdette Dance Tech, en danslinje på kvällstid, för dig som har grundläggande dansträning bakom dig och nu vill satsa på en intensiv utveckling för att komma in på en högre utbildning.

Är du en dansare mellan 18 och 24 år? Har du tränat dans, kanske avslutat en dansutbildning, och vill nu träna internationellt men fastnat i din utveckling? Kanske inte klarat din audition? Ineffektiv träning eller danstekniska problem på individnivå kan vara orsaken.

Det här kan vara lösningen.

Burdette Dance Tech
Mairo Burdette
, amerikansk koreograf och pedagog har i samarbete med Anton Valdbauer, dansare vid Royal Swedish Ballet, tidigare Netherlands Dance Theatre och Cullbergbaletten, samt balettpedagog Maria Elena Gaude Quijada utvecklat ett unikt träningsprogram. Programmet har bedrivits i sex år med dokumenterat gott resultat och vi är stolta över att det fr.o.m. VT-18 sker i Lasse Kühlers Dansskolas regi.

Programmet består av klassisk balett, modern jazz/show samt contemporary och sträcker sig över två terminer (VT-HT 2018). Undervisningen sker på engelska.
Med syfte att kunna fokusera på varje enskild individs utveckling antas max 15 elever.

Schema VT-18
Tisdagar:
Klassisk balett med Maria Elena Gaude Quijada kl. 19:00-20:30
Onsdagar: Modern jazz/Showjazz med Mairo Burdette kl. 20:00-21:30
Torsdagar: Contemporary med Anton Valdbauer kl. 18:45-20:15

Internationella koreografer kommer som gästlärare under året.

Terminsavgift
7 925 kr. inkl. moms
Delbetalning 2 månader kostnad: 100 kr
Delbetalning 4 månader kostnad: 200 kr
Varje termin är 16 veckor. Du förbinder dig för två terminer/ett läsår när du anmäler dig efter att ha blivit antagen. 

Audition
Audition har nu varit, men du kan fortfarande kontakta oss om du är intresserad av att gå danslinjen.

Du som blivit antagen till linjen kan nu anmäla dig under fliken Kurser & Linjer/Burdette Dance Tech

—–

2018 we start Burdette Dance Tech, an advanced evening dance program, for dancers who have completed essential dance training and now want to increase their development to be able to attend higher education.

Are you a Dancer between 18 and 24 years of age?
Have you been training dance, finished a dance school, want to train internationally but find yourself at a ”stand-still”? Lost that job audition? Ineffective training or individual technique could be the cause.

This could be the solution.

BURDETTE DANCE TECH
Anton Valdbauer, presently principal dancer with the Royal Swedish Ballet, formerly with the Netherlands Dance Theatre and Cullberg Ballet, educated at the Academy Russian Ballet, and ballet pedagogue Maria Elena Gaude Quijada, collaborating with American Choreographer and modern/jazz dance pedagogue Mairo Burdette, have assembled a program and staff of international
choreographers and principal dancers to execute a unique training program. (Results documented). We are now proud to be able to present this program at Kühler’s Dansskola.

Program consists of Ballet, Jazz and Contemporary dance. Classes are held at Tuesday, Wednesday and Thursday evenings. The program also includes performances and students own choreographies. It extends over two semesters. (2018)

Schedule Spring 2018
Tuesdays:
Classical ballet with Maria Elena Gaude Quijada 19:00-20:30
Wednesdays:
Modern jazz/Showjazz with Mario Burdette 20:00-21:30
Thursdays:
Contemporary with Anton Valdbauer 18:45-20:15

Fee
7 925 SEK/semester
Split the payment for 2 months: Price 100 SEK
Split the payment for 4 months: Price: 200 SEK
One term is 16 weeks. You make a comittment for full two semesters when you make your registration after being accepted. 

Audition
Audition has now been held, but you are still welcome to contact us if you are interested in attending the dance program.

If you have been accepted to the program you can now make your registration at “Kurser & Linjer”/Burdette Dance Tech.