BURDETTE DANCE TECH

VT 2018 startar vi Burdette Dance Tech, en danslinje på kvällstid, för dig som har grundläggande dansträning bakom dig och nu vill satsa på en intensiv utveckling för att komma in på en högre utbildning.

Är du en dansare mellan 18 och 24 år? Har du tränat dans, kanske avslutat en dansutbildning, och vill nu träna internationellt men fastnat i din utveckling? Kanske inte klarat din audition? Ineffektiv träning eller danstekniska problem på individnivå kan vara orsaken.

Det här kan vara lösningen.

Burdette Dance Tech
Mairo Burdette
, amerikansk koreograf och pedagog har i samarbete med Anton Valdbauer, dansare vid Royal Swedish Ballet, tidigare Netherlands Dance Theatre och Cullbergbaletten, samt balettpedagog Maria Elena Gaude Quijada utvecklat ett unikt träningsprogram. Programmet har bedrivits i sex år med dokumenterat gott resultat och vi är stolta över att det fr.o.m. VT-18 sker i Lasse Kühlers Dansskolas regi.

Mer om programmets drivkrafter Mairo Burdette, Anton Valdbauer och Maria Elena Gaude Quijada hittar du på kuhlers.se/larare

Programmet består av klassisk balett, modern jazz/show samt contemporary och sträcker sig över två terminer (VT-HT 2018). Undervisningen sker på engelska.
Med syfte att kunna fokusera på varje enskild individs utveckling antas max 15 elever.

Schema VT-18
Tisdagar:
Klassisk balett med Maria Elena Gaude Quijada kl. 19:00-20:30
Onsdagar: Modern jazz/Showjazz med Mairo Burdette kl. 20:00-21:30
Torsdagar: Contemporary med Anton Valdbauer kl. 18:45-20:15

Internationella koreografer kommer som gästlärare under året.

Terminsavgift
7 925 kr. inkl. moms
Delbetalning 2 månader kostnad: 100 kr
Delbetalning 4 månader kostnad: 200 kr
Varje termin är 16 veckor. Du förbinder dig för två terminer/ett läsår när du anmäler dig efter att ha blivit antagen. 

Audition
Audition hålls på Lasse Kühlers Dansskola, Tegnérlunden 6, den 10 januari kl 19-21 

Anmälan till audition görs via kuhlers.se under fliken Kurser. Minst tre års tidigare dansvana krävs för att du ska få ansöka.

Skicka också ett mail till oss (lkd@lkd.se) med ett foto på dig samt CV eller en kort presentation.

Avgift för audition, 100 kr inkl. moms, dras av på kursavgiften om du blir antagen. Måste betalas innan auditiontillfället.

Jury: Mairo Burdette, Anton Valdbauer, Maria Elena och Joakim Stephenson

Audition består av 30 min Klassisk balett med Maria Elena samt Modern jazz/Show med utomstående fördansare.

Vi vill också att du förbereder ett soloframträdande, ca 1,5 min (max 2 min) långt, som du får visa om du går vidare till nästa del av audition.

—–

2018 we start Burdette Dance Tech, an advanced evening dance program, for dancers who have completed essential dance training and now want to increase their development to be able to attend higher education.

Are you a Dancer between 18 and 24 years of age?
Have you been training dance, finished a dance school, want to train internationally but find yourself at a ”stand-still”? Lost that job audition? Ineffective training or individual technique could be the cause.

This could be the solution.

BURDETTE DANCE TECH
Anton Valdbauer, presently principal dancer with the Royal Swedish Ballet, formerly with the Netherlands Dance Theatre and Cullberg Ballet, educated at the Academy Russian Ballet, and ballet pedagogue Maria Elena Gaude Quijada, collaborating with American Choreographer and modern/jazz dance pedagogue Mairo Burdette, have assembled a program and staff of international
choreographers and principal dancers to execute a unique training program. (Results documented). We are now proud to be able to present this program at Kühler’s Dansskola.

You can read more about the developers Mario Burdette, Anton Valdbauer and Maria Elena Gaude Quijada at kuhlers.se/larare

Program consists of Ballet, Jazz and Contemporary dance. Classes are held at Tuesday, Wednesday and Thursday evenings. The program also includes performances and students own choreographies. It extends over two semesters. (2018)

Schedule Spring 2018
Tuesdays:
Classical ballet with Maria Elena Gaude Quijada 19:00-20:30
Wednesdays:
Modern jazz/Showjazz with Mario Burdette 20:00-21:30
Thursdays:
Contemporary with Anton Valdbauer 18:45-20:15

Fee
7 925 SEK/semester
Split the payment for 2 months: Price 100 SEK
Split the payment for 4 months: Price: 200 SEK
One term is 16 weeks. You make a comittment for full two semesters when you make your registration after being accepted. 

Audition
Audition is held at Kühler’s Dansskola, Tegnérlunden 6, January 10 19:00-21:00

Registration for audition is made on our website, kuhlers.se/kurser. A minimum of three years dance training is required. Fee 100 SEK is withdrawn when accepted to the dance program. (Has to be payed before audition)

We also want you to send an email (lkd@lkd.se) with a photo, and a resume/short presentation of yourself.

Jury: Mario Burdette, Anton Valdbauer, Maria Elena and Joakim Stephenson

Audition consists of 30 min classical ballet with Maria Elena, and a Modern jazz/Show Class

Additionally you need to prepare a solo, approximately 1,5 min (max 2 min) long, that you will show if you reach the next level of the audition.

Because of the individual attention given in training only 15 applicants will be accepted.