GDPR

GDPR – Den nya personuppgiftslagen

Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning i kraft. Den nya lagen förkortas GDPR efter det engelska namnet General Data Protection Regulation och den ersätter lagen om PUL – Personuppgiftslagen.

För oss på Kühlers Dansskola innebär det att vi måste fortsätta att ha god ordning på de personuppgifter vi samlar in och hanterar och endast använda dem i rätt syfte. Vi behöver även uppgifterna för att kunna skicka information om kommande verksamheter.

För att underlätta vår administration lagrar vi uppgifter om namn på omyndig elev och på betalningsansvarig. Vi lagrar även adress, mailadress och telefonnr.  Vi behöver även ha de första 6 siffrorna på omyndig elev för att kunna placera eleven i rätt grupp. Vi måste också rapportera in underlag för våra aktiviteter till STIM och SAMI så att upphovsmakare till musik får rätt ersättning. Vi behöver få personnummer 10 siffror för betalningsansvarig för aktiviteten. Detta för att kunna gå vidare om överenskommen betalning ej erläggs. Om betalningsansvarig inte vill lämna ut sitt personnummer går det även bra att förskottsbetala en aktivitet men då blir eleven antagen först vid betalning och i mån av plats.

Vi lämnar inte ut personuppgifter till annan part om inte personen som uppgifterna avser uttryckligen medgivit det. Undantaget är myndigheter som vi enligt lag är skyldiga att delge vissa uppgifter, till exempel i händelse av skatterevision eller polisutredning.

Om du inte vill att vi ska ha några uppgifter lagrade om dig, (förutsätter att du inte har någon pågående aktivitet hos oss) maila oss på lkd@lkd.se så tar vi bort dina uppgifter och du kommer inte längre att få någon information av oss om du inte anmäler dig till någon ny aktivitet hos oss.

För mer information om GDPR hänvisar vi till Datainspektionens hemsida:

https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/