Dansskolan öppnar igen efter påsk!

Dansskolan öppnar igen

Dansskolan kommer att vara öppen igen fr.o.m. tisdagen den 14 april och vi önskar våra kursdeltagare varmt välkomna tillbaka!

Vi förlänger vår vårtermin, och de kurser som ställts in under vecka 13-14 kommer att tas igen vecka 23-24.

Kurser för seniorer (jazzmix grund och fortsättning) samt pardans (bugg, lindy hop och tiodans) måste dock även fortsättningsvis vara pausade. Detta gäller tills vidare, och vi kommer att erbjuda er undervisning längre fram, så snart det är möjligt, i form av sommarworkshops eller liknande.

Vi följer fortsatt Covid-19:s framfart med stort allvar och är beredda att agera snabbt om Folkhälsomyndighetens rekommendationer kräver detta. Vi ber er därför ha överseende med att lektioner kan komma att ställas in med kort varsel. 

Slutligt är det självklart ditt eget/din förmyndares beslut att närvara på danslektionerna eller inte.

Så här anpassar vi vår verksamhet

 • Vi tar bort alla moment av fysisk kontakt i undervisningen. Riktlinjen är att det ska kunna vara minst en meter mellan dansarna i salen. 
 • Vi laborerar i vårt schema för att separera klasser och på så sätt minska antal besökare i lokalen. Med anledning av det kan du få besked om att din lektion tidigare- eller senarelagts 15 min. Många kommer på så sätt inte att behöva möta andra grupper än sin egen. Oavsett kommer vi alltid att hålla oss långt under maxantalet 50 personer totalt i lokalen.
 • Alla lärare stannar hemma vid minsta förkylningssymptom. Detta kan innebära att din lektion blir inställd. Vid kort varsel får du ett sms, se därför till att det telefonnummer du lämnat vid din anmälan är det rätta.
 • Vi torkar frekvent av dansrekvisita, balettstänger, toaletter och andra kontaktytor såsom handtag med desinfektionsmedel. Som alltid rengörs våra lokaler noggrant av städfirma dagligen.
   
 • Vi avstår från vårterminens planerade elevshower och kommer inte heller att bjuda in till avslutningar i våra danssalar. Våra barngrupper filmar i stället de danser de tränat in, så föräldrar kan se dem lösenordskyddat på vår hemsida.
 • Många grupper har redan fått tillgång till filmer med koreografi och övningar för att träna hemma. Vi fortsätter att arbeta för att alla, i den mån det är möjligt, ska få något att arbeta med hemifrån, under terminens gång. Vi ser också över alternativ för att flytta delar av verksamheten utomhus. 

Det här behöver du göra

 • Stanna alltid hemma om du känner dig minsta krasslig. Detta gäller både den som ska dansa och medföljande vuxen.
 • Vi minimerar väntande anhöriga i vår foajé. Ta därför en promenad eller vänta utanför medan ditt barn dansar. Se till att det telefonnummer du lämnat vid din anmälan är det nummer vi kan nå dig på, så ringer vi dig om det skulle behövas. Tillräckligt stora barn lämnas redan vid ytterdörren vid entréplan.
 • Byt om hemma
 • Kom till dansskolan max fem minuter före din lektion. Lämna dansskolan direkt efter din lektion. Dansskolan kommer att öppnas fem minuter före dagens första klass. 
 • Håll största möjliga avstånd på våra gemensamma ytor. 
   
 • Dela inte vattenflaska med andra och drick inte direkt ur kranen. Glöm inte ta med egen flaska med vatten, då vårt kök/café kommer att vara stängt tills vidare.
 • Tvätta alltid händerna noga innan och efter din danslektion.

Vi på KÜHLERS tackar så mycket för ditt samarbete och för att ni visar hänsyn och omtanke till varandra!