Covid-19

Red. 3 feb 2021
Till alla kursdeltagare

Varmt välkommen till dansskolan och till vårterminen 2021!

Just nu lyder dansskolan under särskilda bestämmelser i och med den nya pandemilagen. Därför är inte allt riktigt som det brukar.

Pandemilagen innebär att vi bara får ta emot ett visst antal samtidiga besökare.

Därför ber vi vänligt men bestämt att alla som inte behöver vara i dansskolans lokaler väntar utanför.

Endast barn födda 2015 och yngre får följas ned till bottenplan, och då av en förälder. Om det inte finns särskilda skäl lämnar du sedan dansskolan medan ditt barn dansar. Se till att det telefonnummer du lämnat i din anmälan är det nummer vi kan nå dig på, så ringer vår personal dig om det skulle behövas.

Kursdeltagare är välkomna in tidigast tio minuter före sin lektion. Detta för att föregående grupp ska hinna lämna dansskolan.

Vår största utmaning är att undvika trängsel i trapphuset mellan entréplan och dansskolans entré på nedre botten. Endast tre personer får passera trapphuset samtidigt. Vänta därför på din tur, och förbered dig så mycket du kan för att passera så snabbt som möjligt. Det är inte tillåtet att vänta på sitt barn i trapphuset.

Även omklädningsrum rymmer samtidigt endast tre personer. Kom därför ombytt. Barn bör lämna alla onödiga tillhörigheter till väntande förälder. Vissa grupper kommer att ombedjas att ta med sina ytterkläder in i danssalen.

Vi tackar så mycket för din hjälp och ditt stöd för att vi ska kunna hålla vår verksamhet öppen under denna speciella tid!

Sprid denna information till de i din familj som berörs.

______________________________________________________________________________________________________________

Red. 19 jan 2021

Under vecka 4–5 startar vårterminen på KÜHLERS.

Med Pandemilagen kom bestämmelser som kräver en beräknad yta på 10 kvm för varje kursdeltagare.
Antagna till vårterminens grupper är därför inte fler än att vi möter detta krav.

För att ytterligare minska det antal elever som möts i foajé och trapphus har vi återigen justerat tiderna för vissa grupper.
Om detta gäller dig har du fått ett mail med den nya tiden.

Vid varje avgränsad del av våra lokaler finns skyltar för hur många personer som ryms. Hjälp oss att respektera dessa bestämmelser.

Den stora utmaningen för oss är risken för trängsel vid in- och utgång.
Där behöver vi din hjälp!

Detta gäller:

Ingen som inte är på väg in till eller ut ifrån dansskolan får uppehålla sig i trapphuset.

Barn födda 2014 och äldre
Alla föräldrar till barn födda 2014 och äldre lämnar sina barn vid dansskolans entré på gatuplanet.
Kom i god tid och släpp endast in ett fåtal barn samtidigt för att undvika trängsel i trapphuset, som endast rymmer 2–3 personer. Efter danslektionen följs ditt barn till utgången av vår personal. Föräldrar väntar utanför.

Barn födda 2015-2016
Barn födda 2015–16 kan följas av EN förälder till entrén på nedre botten. Vi ber er dock försöka att hitta samarbeten, så att flera barn kan följas ned av samma förälder. Kom i god tid och gå inte in för många samtidigt. Trapphuset rymmer endast 2-3 personer. Föräldrar lämnar dansskolan så fort som möjligt och väntar utanför. Se till att det telefonnummer du lämnat vid din anmälan stämmer och är det som går att nå dig på.

Barn födda 2017-2018
Barn födda 2017 i barndansgrupp utan förälder följs ned av EN förälder som sedan väntar utanför dansskolan om möjligt. Se till att det telefonnummer du lämnat vid din anmälan stämmer och är det som går att nå dig på. Knattedansare har EN medföljande vuxen i lokalen. Passera trapphuset utan trängsel.

I övrigt:

Endast tre personer kan samtidigt nyttja ett omklädningsrum. Kom därför ombytt.
Barn lämnar alla onödiga tillhörigheter till medföljande vuxen.

I foajén finns alltid tillgång till handsprit. Tvätta/desinficera dina händer före och efter varje danslektion.

Ett stort tack för er förståelse och hjälpsamhet!

_________________________________________________________________________________________________________________

Red. 4 jan 2021

Kurser med start vecka 3 skjuts upp till vecka 4 på grund av aktuella restriktioner

Till dig som är anmäld till en kurs med startdatum vecka 3, den 18 – 24 januari

Vi längtar så mycket efter att starta upp vårterminen 2021!

Tyvärr håller pandemin oss fortfarande tillbaka lite grann. Med anledning av den för närvarande höga smittrisken och gällande restriktioner, kommer vi att skjuta på vårterminens start till vecka 4, den 25 – 31 januari.

Detta innebär att vi i stället förlänger terminen, och du får en extra lektion längre fram i vår. För de flesta av er betyder det att vi fortsätter dansa en vecka längre in i juni.

Vi kommer att skicka ut nya antagningsbesked med aktuella datum. Du kan också alltid hämta information via vår hemsida kuhlers.se

Vi hoppas självklart att läget blir bättre och att inget hindrar oss från att hälsa er varmt välkomna till vårterminens första lektion den 25-31 januari!

_________________________________________________________________________________________________________________________

Red. 1 dec 2020

Tiodans och bugg- klasser öppnas upp
Från och med denna vecka startar tiodans- och buggkurser upp igen på prov, till viss del genom digital undervisning. Du som berörs av detta har meddelats via mail.

_______________________________________________________________________________________________

Red. 17 nov 2020

Kurser i Tiodans och Bugg fortsatt pausade
Efter besked om ökad smittrisk har vi idag 17/11 tagit beslutet att från och med denna vecka och tills vidare ställa in våra pardanskurser.
Observera att detta inte gäller Lindy Hop, som för närvarande dansar solodans.

Kursdeltagare har fått mer info via mail.

________________________________________________________________________________________________

Red. 4 nov 2020

Skärpta rutiner med anledning av Corona

KÜHLERS dansskola inför nu skärpta rutiner med anledning av den ökade smittorisken.

Vi minimerar antalet vuxna. Alla kurser för och med vuxna är f.n. pausade.
Endast personal och kursdeltagare får vistas i dansskolans lokaler.

Vi återinför vår 5-minutersregel, vilket innebär att kursdeltagare vistas i lokalen max fem minuter före samt fem minuter efter sin lektion.

Hämtning och lämning av barn födda 2014 och äldre
All hämtning och lämning av barn i dessa åldrar ska ske utanför vår ytterdörr vid entréplan. Nolltolerans gäller! Vi öppnar entrédörren på nedre plan för varje grupp fem minuter före lektionsstart, så släpp inte in ditt barn för tidigt. Barnen tas emot av sin danslärare eller annan personal. De ska i största möjliga mån vara ombytta när de kommer, samt lämna onödiga ägodelar hemma.

Hämtning och lämning av barn födda 2015–16
EN förälder följer barnet till entrédörren på nedre plan. Vi öppnar och släpper in varje grupp fem minuter före lektionsstart. Barnen tas då emot av sin danslärare eller annan personal. Barnen ska i största möjliga mån vara ombytta när de kommer, samt lämna onödiga ägodelar hemma.
EN förälder hämtar sitt barn vid danslektionens slut. Under danslektionen väntar föräldrar utanför dansskolan.

Hämtning och lämning av barn födda 2017
EN förälder följer barnet och kan vistas i vår foajé under danslektionen. Allmänna råd som att hålla avstånd och tvätta händerna gäller. Föräldrar ska ej vistas i danssalen.

Vi vill hålla vår verksamhet för barnen igång även under dessa speciella förhållanden och hoppas på er förståelse och respekt för dessa tillfälliga men viktiga regler.

KÜHLERS DANSSKOLA

__________________________________________________________________________________________________

Red. 1 nov 2020

Med anledning av Folhälsomyndighetens nya allmänna råd gällande Covid-19 kommer KÜHLERS att pausa all undervisning för vuxna under vecka 45. Detta gäller även Knattedans med föräldrar. Du som berörs av detta har blivit meddelad via mail.

Kurser för barn och unga fortsätter tills vidare som planerat.

Om du går en kurs hos någon av våra externa arrangörer och har frågor hittar du kontaktuppgifter HÄR.

Vi räknar med att ta igen missad lektion i slutet av terminen.

Vi hoppas självklart kunna återuppta undervisningen snarast. Vi följer utvecklingen och återkommer till er under veckan som kommer.

Ta hand om er!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Covid-19 HT-20

Den pågående pandemin påverkar vår verksamhet även fortsatt under höstterminen.

Våra kurser för seniorer (Jazzmix grund och fortsättning) är uppskjutna och vi hoppas kunna starta i oktober.

Våra pardanskurser (Bugg, Lindy hop och Tiodans) genomförs med från början bestämda par och vi kommer inte att byta danspartner under lektionerna. Lindy Hop- undervisningen sker till en början som solodans.


Till dig som kursdeltagare/målsman

Stanna alltid hemma om du känner dig minsta krasslig. Detta gäller både den som ska dansa och eventuell medföljande vuxen. Vi ber dig också stanna hemma om någon i din familj har bekräftad Covid-19.

Kom till dansskolan max fem minuter före din lektion och lämna dansskolan direkt efter din lektion. Dansskolan öppnas 15 minuter före dagens första klass.

Vi minimerar väntande anhöriga i vår foajé. Ta därför en promenad eller vänta utanför medan ditt barn dansar. Se till att det telefonnummer du lämnat vid din anmälan är det nummer vi kan nå dig på, så ringer vi dig om det skulle behövas. Tillräckligt stora barn lämnas redan vid ytterdörren vid entréplan. Obs. Vissa av våra elever vågar sig till dansskolan just nu p.g.a. att vi har dessa regler, så vi ber dig visa hänsyn.

Undantag är självklart föräldrar till våra allra yngsta, d.v.s. knatte- och barndanselever. Där avgör du själv om ditt barn är tryggt på egen hand tillsammans med sin lärare och dansgrupp eller om du behöver finns till hands utanför danssalen till en början. Observera att detta gäller EN vuxen per barn.

Om du har möjlighet, byt om hemma.

Håll största möjliga avstånd på våra gemensamma ytor.

Dela inte vattenflaska med andra och drick inte direkt ur kranen. Glöm inte att ta med din egen flaska med vatten, då vårt kök/café kommer att vara stängt tills vidare.

Tvätta alltid händerna noga innan och efter din danslektion.

Undvik att vidröra/vara för nära dina danskompisar.

Behöver du hosta eller nysa, gör det i armvecket.

Så här har vi anpassat vår verksamhet

Vi undviker fysisk kontakt i undervisningen. Vi har mätt upp avstånd på 1,5 - 2 meter mellan varje kursdeltagare och tar inte emot fler deltagare än vad som ryms i danssalen enligt dessa mått.

Vi har justerat vårt schema för att separera klasser och på så sätt minska antalet samtidigt besökande i lokalen. Många lektioner har tidigare- eller senarelagts 15 min. Flera deltagare kommer på så sätt inte att behöva möta andra grupper än sin egen. Oavsett kommer vi alltid att hålla oss under maxantalet 50 personer totalt i lokalen.

Alla lärare stannar hemma vid förkylningssymptom. Vi ber er därför ha överseende med att lektioner kan komma att ställas in. Vid kort varsel får du ett sms, se därför till att det telefonnummer du lämnat vid din anmälan är det rätta.

Vi torkar frekvent av dansrekvisita, balettstänger, toaletter och andra kontaktytor såsom handtag med desinfektionsmedel. Som alltid rengörs våra lokaler noggrant av städfirma dagligen.

Som läget ser ut nu kommer vi inte att bjuda in till avslutningar i våra danssalar. Våra barngrupper filmar i stället de danser de tränat in, så föräldrar kan se dem lösenordskyddat på vår hemsida.

Vi på KÜHLERS tackar så mycket för ditt samarbete och för att ni visar hänsyn och omtanke till varandra!