Covid-19

Den pågående pandemin påverkar vår verksamhet även fortsatt under höstterminen.

Våra kurser för seniorer (Jazzmix grund och fortsättning) är uppskjutna och vi hoppas kunna starta i oktober.

Våra pardanskurser (Bugg, Lindy hop och Tiodans) genomförs med från början bestämda par och vi kommer inte att byta danspartner under lektionerna. Lindy Hop- undervisningen sker till en början som solodans.


Till dig som kursdeltagare/målsman

Stanna alltid hemma om du känner dig minsta krasslig. Detta gäller både den som ska dansa och eventuell medföljande vuxen. Vi ber dig också stanna hemma om någon i din familj har bekräftad Covid-19.

Kom till dansskolan max fem minuter före din lektion och lämna dansskolan direkt efter din lektion. Dansskolan öppnas 15 minuter före dagens första klass.

Vi minimerar väntande anhöriga i vår foajé. Ta därför en promenad eller vänta utanför medan ditt barn dansar. Se till att det telefonnummer du lämnat vid din anmälan är det nummer vi kan nå dig på, så ringer vi dig om det skulle behövas. Tillräckligt stora barn lämnas redan vid ytterdörren vid entréplan. Obs. Vissa av våra elever vågar sig till dansskolan just nu p.g.a. att vi har dessa regler, så vi ber dig visa hänsyn.

Undantag är självklart föräldrar till våra allra yngsta, d.v.s. knatte- och barndanselever. Där avgör du själv om ditt barn är tryggt på egen hand tillsammans med sin lärare och dansgrupp eller om du behöver finns till hands utanför danssalen till en början. Observera att detta gäller EN vuxen per barn.

Om du har möjlighet, byt om hemma.

Håll största möjliga avstånd på våra gemensamma ytor.

Dela inte vattenflaska med andra och drick inte direkt ur kranen. Glöm inte att ta med din egen flaska med vatten, då vårt kök/café kommer att vara stängt tills vidare.

Tvätta alltid händerna noga innan och efter din danslektion.

Undvik att vidröra/vara för nära dina danskompisar.

Behöver du hosta eller nysa, gör det i armvecket.

Så här har vi anpassat vår verksamhet

Vi undviker fysisk kontakt i undervisningen. Vi har mätt upp avstånd på 1,5 - 2 meter mellan varje kursdeltagare och tar inte emot fler deltagare än vad som ryms i danssalen enligt dessa mått.

Vi har justerat vårt schema för att separera klasser och på så sätt minska antalet samtidigt besökande i lokalen. Många lektioner har tidigare- eller senarelagts 15 min. Flera deltagare kommer på så sätt inte att behöva möta andra grupper än sin egen. Oavsett kommer vi alltid att hålla oss under maxantalet 50 personer totalt i lokalen.

Alla lärare stannar hemma vid förkylningssymptom. Vi ber er därför ha överseende med att lektioner kan komma att ställas in. Vid kort varsel får du ett sms, se därför till att det telefonnummer du lämnat vid din anmälan är det rätta.

Vi torkar frekvent av dansrekvisita, balettstänger, toaletter och andra kontaktytor såsom handtag med desinfektionsmedel. Som alltid rengörs våra lokaler noggrant av städfirma dagligen.

Som läget ser ut nu kommer vi inte att bjuda in till avslutningar i våra danssalar. Våra barngrupper filmar i stället de danser de tränat in, så föräldrar kan se dem lösenordskyddat på vår hemsida.

Vi på KÜHLERS tackar så mycket för ditt samarbete och för att ni visar hänsyn och omtanke till varandra!