Anmälningsvillkor


Allmänna villkor vid avanmälan, avbrott mm.

KÜHLERS DANSSKOLA AB tillämpar den överenskommelse som träffats mellan Konsumentverket och studieförbunden. I korthet innebär den följande:

Anmälan.

Anmälan till en kurs är bindande. Anmälan måste göras varje termin till enstaka kurser. Anmälan till Linjer görs till 1:a terminen, höstterminen, och är bindande tills linjen är genomförd (vårterminen) eller att uppsägning av plats sker enligt våra villkor (se avanmälan/avbryta en kurs)

Uppsägning av plats i nedanstående handplockade grupper måste göras skriftligt enligt våra villkor (se avanmälan/avbryta en kurs): 

  • Showgruppen Äldre
  • Showgruppen Yngre
  • Danslinjerna

Anmälan görs via vår hemsida https://kuhlers.se. Du ansvarar för att vi har rätt kontaktuppgifter till er (mail, adress, tel).

Avanmälan/avbryta en kurs

Före kursstart: Om du ångrar dig och vill ta tillbaka din anmälan ska du kontakta KÜHLERS kontor på mail lkd@lkd.se (ej via telefon eller lärare) För att avanmälan ska gälla måste du få en bekräftelse på att vi mottagit din avanmälan. Som bekräftelse på att vi har fått din avbokning får du, inom ett par vardagar en avbokningsbekräftelse via mail.

Om du tar tillbaka din anmälan två veckor före kursstart, tar vi ut en administrationsavgift på 200 kr. Om anmälan tas tillbaka en vecka eller mindre än en vecka före kursstart, tar vi ut halva kursavgiften.

Fr o m datum för kursstart:

Om du ångrar din anmälan eller avbryter deltagandet i en kurs fr o m den dag kursen startat är du skyldig att betala full kursavgift.

Om du måste ta tillbaka din anmälan eller avbryta kursen på grund av varaktigt studiehinder (t ex sjukdom styrkt med läkarintyg, avflyttning från orten, eller annan jämförbar anledning) som du inte kunnat förutse vid kursstart, så återbetalas den del av kursavgiften som återstår, minus en administrationsavgift på 200 kr.

Byte av kurs

Vid byte av kurs tar vi en administrations avgift på 200 kr, detta gäller från och med en vecka innan kursstart samt under terminen.

Reklamation

Vid reklamation gäller konsumenttjänstlagens regler.

Inställd kurs, uppskjuten start eller ändrad tid för kurs

Vi kan tvingas ställa in en kurs. Du har då rätt att få tillbaka den avgift du betalat om kursen ställs in innan kursstart. Om kursen ställs in efter kursstart har du rätt att få tillbaka kursavgiften – (minus) de gånger som kursen har varit igång. Om kursstarten skjuts upp i tiden mer än en vecka har du rätt att avbeställa kursen och få tillbaka kursavgiften. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkten för kurstillfällena.

OBS. Obetald faktura gäller inte som avanmälan.

Lasse Kühlers Dansskola AB förbehåller sig rätten till ändring av lärare och lokal om så blir nödvändigt.

Delbetalning.

Det går bra att dela upp kursavgiften på två eller fyra månadsbetalningar mot en avgift på 100 kr respektive 200 kr. Detta måste meddelas i förtid inför varje termin. OBS! Gäller inte kurser på kortare tid än 16 veckor.

Påminnelseavgift/Dröjsmålsränta

Om vi är tvungna att skicka ut en påminnelse kommer vi att debitera 60 kr för det. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 8 % övergällande referensränta.

Fotografering/filmning:

Vi förbehåller oss rätten att fotografera och filma föreställningar och lektioner för presentation på vår hemsida och i reklamsyfte.

Behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL)

För att underlätta administrationen IT-behandlar vi uppgifter om namn, adress samt vilken verksamhet du deltar i hos oss. Uppgifterna använder vi också för att sända dig information om kommande verksamhet.

Väntelista

Att anmäla sig till vår väntelista/intresselista är kostnadsfritt.

Att stå på vår väntelista innebär att du kommer att få olika erbjudanden om plats via telefon eller mail. Se till att uppdatera telnr. och mailadress om det ändras. Du har rätt att tacka nej till ett erbjudande.

Fr o m. den dag du anmäler dig till en kurs, gäller våra anmälningsvillkor.